5 Nisan 2015 Pazar

ŞEKERDE  KAYIP 800 MILYON DOLAR

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Kartepe’deki 27-29 mart 2015 tarihlerinde gerçekleşen Ekonomi Zirvesi’nde Nişasta Üreticileri Derneği (NÜD) Başkanı Rint Akyüz, Basın toplantısı düzenledi.

NÜD Başkanı Akyüz, “Kayıp 800 milyon dolara çıktı. Kanun değişmeli.  AB'de kotalar kalkıyor, sıra bizde. Özelleştirme sürecinde olduğu için binalar Maliye’ye devredildi. Japonya'dan sonra dünyanın en pahalı şekerinin satıldığı Türkiye'nin dış dünyayla rekabet imkanı kalmadı.Fabrikalarda, yatırım yok, bakım yok. 2014’te şeker fabrikalarında, 361 bin ton kayıp oluştu. Devletin kaybı da 800 milyon doları bulmaktadır"  dedi
Başkanı Akyüz “Şeker konusunda algı değişti. Bu algının sebebi, ‘şeker zehirdir’ deniliyor. Eğer bir günde çok fazla su içersen su bile zehirdir, öldürücüdür. Vücut şeker almazsa, şeker ihtiyacını proteinleri kırarak elde etmeye çalışır. Bu durumda da böbrekler zarar görecektir. Özetle ‘şeker’ zehir değildir. Sağlıksız gıda yoktur, sağlıksız beslenme vardır. Türkiye'de 2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu ile mısır şekerine yüzde 10 kota uygulaması getirildi. Türkiye'de ham maddesi pancar olan 33, mısır olan ise 5 şeker fabrikası bulunuyor. Kabataslak bakarsak toplamın yüzde 25'i kotadır. Türkiye'de gıda sanayisinin üretim rakamları yükseliyor. Glikozla ilgili sanayicinin ciddi talebi oldu. Sanayicinin glikoz hakkı var, bizim üretim hakkımız yok. Kotalar kalkmalı."açıklamalarında bulundu.
Ayrıca “Türkiye’den 4 saatlik uçuşla, 900 milyon kişiye ulaşılmaktadır.  Bizdeki şeker Japonya'dan sonra dünyanın en pahalı şekeri. Bu bölgelerde toplamda 1,5 trilyon dolarlık gıda tüketimi var. En azından bu coğrafyadan 15 milyar dolarlık bir pay almamız gerekiyor. Bunun için yeni dönemde Şeker kanununun değişmesi gerekiyor" şeklinde kanunun değişmesi gerektiğini vurguladı.
 En­zim it­ha­la­tın­da­ki so­run­lar­la il­gi­li so­ru­ya   “64 bin ta­ne en­zim ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin sa­de­ce 3, 4 ta­ne­si­ni kul­lan­dık­la­rı­nı ve en­zim it­ha­la­tı ya­pa­ma­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Ak­yüz "Dün­ya­da sa­de­ce biz­de olan Bi­yo­gü­ven­lik Ka­nu­nu var. Bu oran­tı­sız bir ka­nun­dur. Eğer bir dü­zen­le­me ya­pı­la­maz­sa mı­sır şe­ke­ri ya­nı sı­ra pek çok sa­na­yi­de fab­ri­ka­lar du­ra­cak­tır" de­di.
Daha sonra sohbet tarzında ekonomi gazetecilerle toplantırını sürdürdü.
yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder