5 Temmuz 2019 Cuma

İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Toplantı-Yılmaz Parlar

New Page 1


EKONOMİ PROFİL 


 İMEAK TAM YOL İLERİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü bir araya geldi. İMEAK Yönetim kurul Başkanı Tamer Kıran yaptığı sunumda çizdiği tabloyla içimiz ısındı. Üç tarafı deniz olan ülkemizin her konuda denizcilik tabiriyle tam yol ilerlediğini söyledi.

Başkanlığını Celal Toprak’ın yaptığı Ekonomi Gazeteciler Derneği üyelerini, Yönetim kurul Başkanlığını Tamer Kıran’ın Yaptığı İMEAK Deniz Ticaret Odasının, bilgilendirme amaçlı toplantısında; Başkan’ın sunumu sonrasında zihinde kalan soru cevap şeklinde gelişen hiperaktif bir atmosferde gerçekleşti.
EGD Başkanı Celal Toprak’ın toplantı amacını bildiren kısa açılış konuşma sonrası İMEAK Yönetim kurul Başkanı Tamer Kıran geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

26 Ağustos 1982'de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulan ve daha sonra faaliyet alanı Marmara Denizi Bölgesi, Türkiye'nin Ege kıyısı ve Akdeniz kıyısı bölgelerini ve nihayet ülkenin Karadeniz kıyısını kapsayacak şekilde genişletilen İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Türk deniz ticaret sektörünün en önemli bir meslek kuruluşu olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Tamer Kıran üyeleri temsilcileri hakkında bilgi verdi.
Günümüzde dünya ticaretinin %83’ü deniz taşımacılığı ile gerçekleştirildiğini, 150'den fazla ülkeye kayıtlı bulunan her milletten bir milyondan fazla denizcinin çalıştığı, 50.000'den fazla gemi ile yapıldığını söyledi.


Başkan Taner Kıran sunum özeti;

“2019 Ocak ayı verilerine göre, Uluslararası Ticarette kullanılan 1000 groston ve üzeri gemilerden oluşan ve toplam dünya ticaretinin %83’ünü gerçekleştiren Dünya Filosu yaklaşık 1,9 milyar DWT’dir.

Türk Filosu ise 28,5 milyon DWT toplam kapasitesi ile Dünya Filosu Listesinde 15. Sırada yer almaktadır.(Yabancı bayrak oranları: Türkiye:% 76, Yunanistan:% 82, Çin:% 68, Japonya:% 85, Almanya %91, ABD:% 91, Rusya:% 68)

Türkiye’nin dış ticaret yüklerinin % 89’u deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu oranı taşınan yükün değeri olarak ifade etmek gerekirse; ihracat ve ithalat hacmimizin % 61’i (yaklaşık 238 Milyar Dolar) deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir.” Açıklamalarında bulundu.

Söz konusu taşımanın % 11’i Türk Bayraklı gemilerimiz ile yapılmaktadır.

Denizciliğimizin ekonomik büyüklüğü Gelirler İdaresi Başkanlığı verilerine göre,                    2019 itibariyle 17,5 Milyar doları aşmıştır.

Türk denizcilik sektörünün milli gelire katkısının 20-22 milyar dolar civarındadır.

Toplam 8333 km uzunluğundaki sahil şeridinde toplam 180 adet liman bulunmaktadır. Bu limanlardan 21 tanesi devlet, 22 tanesi de belediyeler tarafından işletilmekte olup 137 tanesi de özel işletmelerdir.

2018 yılında, Türk Limanlarda toplam 460 milyon ton yük elleçlenmiştir. Bunun 60 milyon tonu Kabotaj Taşımacılığı, 70 milyon tonu Transit Taşımacılık ve 330 milyon tonu da İthalat ve İhracat Taşımacılığıdır.

Türkiye’de Gemi İnşa Sanayi

Türk Gemi İnşa Sanayisi ülkenin en hızlı gelişen sanayilerinden bir tanesidir. Türkiye’de 2019 itibariyle 78 adet faal tersane bulunmaktadır.

Gemi inşa kapasitemiz bugün itibariyle 4,44 Milyon DWT’a ulaşmıştır.

Tersanelerimizde 2018 yılında, 72.743 DWT tonluk 12 gemi inşa edildi edildi.

Türkiye, Şubat 2019 verilerine göre adet bazında çoğu römorkör olmak üzere 150 gemi ile dünya gemi siparişi sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. (Çin: 1626 gemi, Japonya:626 gemi, G.Kore:454 gemi)

Türkiye’nin Norveç’e yönelik 600 milyon dolarlık ihracatının %50’si gemi inşasıdır. 

Diğer yandan Türkiye, Savunma Sanayi alanında öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. Günümüzde Türk Sivil Tersanelerinde, genellikle ulusal teknoloji ile Türk Deniz Kuvvetleri için çeşitli tipte ve tonajda askeri gemi inşa edilmektedir. Bazı askeri ve sahil güvenlik gemileri ile askeri deniz donanımları diğer ülkelere ihraç edilmektedir.
Bu ihracatımız 2018 yılında 990,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Dünya’da marka haline gelmiş yat inşa sektörüne sahibiz. Türkiye, 2019 yılı süper yat inşa projelerine göre, 3000 metre toplam uzunluk ve 41.553 toplam gros tonaj ile süper yat inşa dünya sıralamasında da 4. Sırada yer almaktadır. (İtalya: 13.842 mt., Hollanda:4.667 mt., İngiltere:3.126 mt.)

Gemi Sökümü Ve Geri Dönüşümü

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri, dünya çapında çevre dostu tesisler olarak anılmaktadır.

Gemi Bakım Ve Onarımı

2018 yılında, Türk tersanelerinde, 22 milyon DWT ton bakım ve onarım işlemi ile 600 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir

Deniz Turizmi
Deniz Turizmi Gelirleri, Deniz Turizmi, Toplam Turizm Döviz Girdilerinin %20’sini oluşturmaktadır. Bu hesapla Deniz Turizmi Gelirleri 2018 yılında 5,9 milyar ABD Doları olduğunu tahmin ediyoruz.

Yine deniz turizmimizin en önemli aktörlerinden biri olan marinacılık konusunda;
Yat Limanlarımızın Bağlama Kapasiteleri 2019 yılı itibariyle toplam 83 adet yat bağlama yeri bulunmaktadır. Bunların 41 adedi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Yat Limanı olup, diğer 42 yat bağlama yeri ise Belediye ruhsatı ile işletilen rıhtım, iskelelerdir. Toplam yat bağlama kapasitemiz 27.360 adettir.

Kurvaziyer Turizmi

2018 yılında, 247 kurvaziyer gemi ile 213.771 yabancı yolcu limanlarımızı ziyaret etmiştir. Özellikle İstanbul’daki kurvaziyer limanlarının 2020 yılından itibaren tedricen hizmete girmesiyle bu rakamların çok daha yukarılara taşınacağı, şimdiden yapılan kontratlardan anlaşılmaktadır. (2013 yılında 1572 gemi ile 2.240.776 yolcu, 2014 yılında 1385 gemi ile 1.790.125 yolcu ülkemizi ziyaret etmiştir.)

Türk Balikçilik Sektörü

Balıkçı Gemisi Filomuzda 18.808 adet kayıtlı balıkçı gemisi bulunmaktadır.

Denizcilik Eğitimi Ve İnsan Gücü

 2019 yılı itibariyle Türkiye’de; 12 Üniversite, 11 Meslek Yüksek Okulu ve 49 Meslek Lisesinde toplam 19.500 öğrenci denizcilik eğitimi almaktadır (12 Üniversite’de 5000, 11 Meslek Yüksek Okulunda 5500 ve 49 Meslek Lisesinde 9000 öğrenci).

18.333 Güverte Subayı, 8.051 Makine Zabiti, 18.818 Telsiz/Elektronik Zabiti, 53.509 Gemi Personeli ile toplam 98.711 gemiadamı Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışmaktadır.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme