22 Aralık 2019 Pazar

E-Fatura'da Yeni Arayışlar-Yılmaz Parlar


New Page 1


EKONOMİ PROFİL 


 E-Fatura Dayatmalımı Sevdirilmelimi

01.01.2020 tarihinden itibaren maliy ee Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe girecek olan ve  tüm fatura bilgilerinin elektronik ortama geçirilmesiyle oluşan kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan   e-fatura uygulaması Dayatmalı mı? Sevdirilmeli mi?
Düşük Maliyet, Kolay Entegrasyon, Hızlı ve Verimli, Güvenli, Çevre Dostu, Sınırsız Yetkilendirme gibi başda sayılabilecek özellikleri avantajlarıyla dijital ortama geçişi sevdirilmeli. Global Dünyada varolabilmek, Gelişmiş ülkelere ayak uydurmak için her konuda hızlı bir şekilde dijital ortamın gerektirdiklerine uyum sağlıyabilmek bilişimi benimsemekle mümkündür.

Haliç Üniversitesinin Sektörel Bilgilendirme Toplantıları kapsamında 20 aralık 2019 Cuma günü Sütlüce yerleşkesi konferans salonunda  "E-Fatura'da Yeni Arayışlar" isimli panel düzenlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz’un açılış konuşması sonrasında; Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın her zamanki gibi hiperaktif yürütdüğü Moderatörlüğünde, Yazılım Sanayiciler Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Uyumsoft Yönetim Kurul Başkanı Mehmet Önder, İstanbul Meslekte Birlik Mali Muşavirler Derneği Başkanı Ethem Yüksel Kahveci panele konuşmacı olarak katıldılar. Yoğun ilgi gören toplantının katılımcılarına E-Fatura hakkında bilgiler verdiler.
Son yasal düzenlemeler kapsamında işletmelerde 01.01.2020 tarihinden itibaren maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter uygulamalarına geçme zorunluluğu üzere gerçekleşen panelde genç beyinlerden gelen bazı sorulara cevabların belirsizlik olması çok daha kapsama düzenlemelere ihtiyacı olduğunu gösterdi.

Panelistler, İşletmelerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğuna ilişkin limitler asgari düzeye indirildiği, yeni yılda 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi işletmeleri doğrudan ilgilendiren çok önemli yasal düzenlemeler yapıldığı, Bu düzenlemeler kapsamında, işletmelerin 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olup-olmayacaklarını bilgilendirdiler.

İnterneti aktif olarak kullanan, e-faturalar bulunulan yerden bağımsız olarak zamanında alma ve İşletmelerden gönderilen faturaları ödeme fırsatı verecektir .
E-fatura, sistemler arasında değiş tokuş edilen verilerin toplamıdır. Tabii ki, bu bilgi bir bilgisayar ekranında normal şekilde görüntülenebilir ve gerekirse yazdırılabilir, ancak bu e-faturanın özü hala otomatik bilgi girişinde ve bir makine tarafından başka bir makineye doğrudan gönderilmesidir.


E-faturaların ana ve en önemli yararı zamandan tasarruf etmektir. Muhasebecinin faturada yer alan bilgileri programa manuel olarak girmesi gerektiğinden, faturalarının işlenmesi çok zaman alır. 

Yine konuşmacıların verdikleri bilgiler göre,  E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar;

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 5 Milyon TL brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alan mükellefler
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler.
Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere, internet ortamında elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları.
İnternet ortamında, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul ve motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan, internet reklamcılığı hizmet aracıları.
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

E-Fatura avantajları faydaları;

Düşük Maliyet;Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.
Kolay Entegrasyon; İş süreçlerinize ve mevcut yazılımlara kolayca entegre edin.
Hızlı ve Verimli; Faturalama ve muhasebe süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanın.
Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır. Faturalar güvenilir bir şekilde elektronik ortamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş arşivler ve saklama masrafları tarih olur.
Güvenli; Elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanan faturalarınıza gerektiğinde hızla ulaşın. Evraklarınız, faturalarınız kaybolmaz, gerektiğinde eski evraklara, faturalara saniyeler içerisinde ulaşılır.
Çevre Dostu; Kâğıt kullanımını azaltın her yıl yüzbinlerce ağacı kurtarın. Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiği için her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir.
Sınırsız Yetkilendirme;Sınırsız sayıda kullanıcının yetkilendirilmesine izin veren yapısı sayesinde kullanıcı yönetimini kolaylıkla yapın.
Toplantı aile fotografı çektirilmesiyle son buldu.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme