13 Aralık 2015 Pazar

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB)- enerjide bağımlı olma-Yılmaz Parlar

YAKIT DEĞİŞTİR ENERJİDE BAĞIMLI OLMA
Doğalgaz konusunda sıkıntıya giren Türkiye’ye Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği’nden çağrı var.
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İlhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Eren, Veysel Karabaş, Cevat Akkaya, ve Cem Özyıldırım  Avangarde Hotel’de basın toplantısı düzenleyerek kamuya  “Enerjide bağımsızlık seferberliğine hazırız” mesajı verdi.
Son zamanlarda yaşanan istem dışı olaylar yüzünden çıkan kriz nedeniyle enerjide yaşıyacqağımız bağımlı olduğumuz doğalgaz sıkıntılara açıklama ve alternatif yakıtlarla çare  Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) geldi.
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İlhan kısa bir jeopolitik ufuk turu ile sebeblerin açıklamasını yaptı. Ahmet İlhan “Enerjide bağımsızlık seferberliğine hazırız. Devletimizin bu konuda sergilediği tavrı destekliyoruz. Doğalgaz konusunda olası bir kriz doğarsa, biz KBSB olarak, tüm sanayi ve evsel kazanların dönüşümünü gerçekleştirmeye hazırız” dedi
Rus devlerinin tavrına yönelik “Türk hava sahasının ihlal edilmesi sonrası, Rus devletinin, olayı tüm yönleriyle tetkik etmesini beklerken, ülkemize ve menfaatlerimize karşı çok yönlü bir saldırı,  tahrik ve tehdit tavrı ortaya konuldu. Karşı karşıya olduğumuz tehdit ve tahriklerin, doğalgaz ihtiyacımızın yüzde 55’ini sağladığımız bir ülkeden olması, ülkemiz açısından bir tedirginlik kaynağı.  Hukuk ve diplomasiye uygun olmayan bir şekilde, tabir-i caizse aba altından sopa gösterircesine, ‘Doğalgaz vanasının kapatılacağı’  söylemi, satır aralarına sıkıştırılmakta ve ima edilmektedir” sözleriyle doğalgaz sıkıntısını dile getirdi.
Yapılan eylemin arkasında olarak üzerlerine düşecek görevi çok kısa zamanda ifa edeceklerini açıkladı. “Başka bir ülke uçağının sınır ihlali yapmış olması nedeniyle düşürülmesi, ülkemiz silahlı kuvvetlerinin doğal görevidir. Gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek hükümetimizin egemenlik haklarımızı korumak konusundaki kararlı duruşunu destekliyor ve 55 kazan sanayicisi üyemiz ile beraber arkalarında olduğumuzu bildiriyoruz. Rusya’nın, ülkemizin stratejik işbirliği antlaşmalarını hukuksuz olarak tek taraflı olarak askıya almasını,  Doğalgazı silah olarak kullanmak konusunda kapıyı sürekli açık tutmasını doğru bulmuyor ve kınıyoruz. Ülkemizin doğalgaz yakan cihazlar ve sistemler konusunda, çaresiz ve alternatifsiz olduğunun zannedilmesine de itiraz ediyoruz.” dedi
Ahmet İlhan alternetifi ilk tedbirleri şöyle ifade etti. “Kazan ve basınçlı kap sanayicileri olarak, ülkemizin bu bağımlılıktan çıkmasını mümkün görüyor, destekliyor ve bu bağımlılıktan çıkış için göreve hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Öncelikle, tüm stratejik kamu binalarında, doğalgaza alternatif yakıt için altyapı oluşması gerektiğini, bu amaçla; tüm stratejik kamu binalarında 45 gün içerisinde, alternatif yakıt altyapısının kurulabilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Camia olarak, ülkemizin doğalgaza dönüşümünü kısa sürede sağladığımız gibi doğalgazdan alternatif yakıtlara geçişini de 2 yıl içerisinde sağlamamız mümkündür”
Her daireye çok az mali külfet getirecek kazan ve ünite ilaveleriyle daoğal gaza bağlı kalmadan alternatif yakıtla sıkıntının giderileceğiyla kamuya seslendi.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder